fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead


 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu109:DataDetail1

 

  รับทำวีซ่าจีน
   
 

รูปแบบบริการ & อัตราค่าบริการ

รูปแบบที่ 1 # บริการทำวีซ่าจีน ทางไปรษณีย์ EMS หรือ นำส่งเอกสารให้ที่ออฟฟิศของเรา

     รูปแบบ บริการนี้เป็นบริการทำวีซ่าจีน ที่ทางลูกค้าจะเป็นผู้นำส่งเอกสารต่างๆมายังออฟฟิศของเรา ซึ่งทางลูกค้าสามารถส่งให้กับเราทางไปรษณีย์ EMS หรือ จะนำเอกสารมาส่งที่ออฟฟิศของเรา

อัตราค่าบริการ เริ่มต้นเพียง 500 บาท

  • (ในกรณีที่ให้ทางเราจัดส่งวีซ่าที่ผ่านแล้วกลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์ จะมีค่าบริการ EMS อีก 100 บาท)
  • (ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทางราชการที่สถานทูตจีนเรียกเก็บจริง)

อัตราค่าบริการ + ค่าธรรมเนียมสถานทูต แบบทางไปรษณีย์ EMS หรือ นำเอกสารมาให้เราที่ออฟฟิศ

จำนวนครั้งในการเข้าออกจีน แบบธรรมดา (4 วันทำการ) แบบด่วน (2 วันทำการ)
เข้าออกจีน 1ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1500+ ค่าบริการ 500 บาท ค่าธรรมเนียม 2550 + ค่าบริการ 500 บาท
เข้าออกจีน 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2500+ ค่าบริการ 500 บาท ค่าธรรมเนียม 3550 + ค่าบริการ 500 บาท

*หมายเหตุ สำหรับอัตราค่าบริการ วีซ่าประเภท ธุรกิจ หรือ เยี่ยมญาติ ซึ่งสามารถเข้าออกหลายครั้งในเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือวีซ่าจีนประเภทอื่นๆซึ่งเป็นเคสพิเศษ โปรดติดต่อ ทีมงานของเรา หรือ

  

รูปแบบที่ 2 # บริการทำวีซ่าจีน แบบรับส่งถึงบ้าน (Door to Door Service)

     รูปแบบ บริการแบบรับส่งถึงบ้านนี้ (Door to Door Service) เป็นรูปแบบบริการที่ทางเรา ต้องการจะส่งมอบความสะดวกสบายให้กับท่านแบบครบวงจร ด้วยบริการทำวีซ่าจีนแบบรับส่งเอกสารทั้งหมด และ ตัววีซ่าที่ผ่านแล้วให้กับท่านถึงประตูบ้านของท่าน !!

อัตราค่าบริการ เริ่มต้นเพียง 500 บาท

  • อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าเดินทางของแมสเซนเจอร์ตามระยะทางจริง *ต่อ 1 เที่ยว) สำหรับอัตราค่าเดินทาง
  • ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทางราชการที่สถานทูตจีนเรียกเก็บจริง)

อัตราค่าบริการ + ค่าธรรมเนียมสถานทูต แบบทางไปรษณีย์ EMS หรือ นำเอกสารมาให้เราที่ออฟฟิศ

จำนวนครั้งในการเข้าออกจีน แบบธรรมดา (4 วันทำการ) แบบด่วน (2 วันทำการ)
เข้าออกจีน 1ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1500 + ค่าบริการ 500 บาท
+ ค่าเดินทางตามระยะทาง
ค่าธรรมเนียม 2550 + ค่าบริการ 500 บาท
+ ค่าเดินทางตามระยะทาง
เข้าออกจีน 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2500 + ค่าบริการ 500 บาท
+ ค่าเดินทางตามระยะทาง
ค่าธรรมเนียม 3550 + ค่าบริการ 500 บาท
+ ค่าเดินทางตามระยะทาง

*หมายเหตุ สำหรับอัตราค่าบริการ วีซ่าประเภท ธุรกิจ หรือ เยี่ยมญาติ ซึ่งสามารถเข้าออกหลายครั้งในเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือวีซ่าจีนประเภทอื่นๆซึ่งเป็นเคสพิเศษ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมให้กับเรา

สำหรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าจีนที่ท่านต้องเตรียมให้กับเรามีดังต่อไปนี้:

  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยในภาพถ่ายจะต้องมีฉากหลังขาว หรือ ฟ้าอ่อน และ จะต้องไม่ใส่เสื้อแขนกุด ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ
  2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง อีก 2 หน้าเป็นอย่างน้อย
  3. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตัวเครื่องบิน (หากมี)
  4. ใบจองโรงแรม (หากมี)
  5. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

 

วิธีการคำนวน น้ำหนัก สินค้า

ตารางคำนวณสินค้าจะถูกคิดเป็นกิโลหรือคิดเป็นคิว
น้ำหนักสินค้า (kg) ..................
กว้าง (cm) ..................
ยาว (cm) ..................
สูง (cm) ..................
 
 
 
   
Copyright 2016 by 928-cargo.com | Administrator
สินค้า 0