fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead


 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

  Shipping คืออะไร
   
 

ชิปปิ้ง (Shipping) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน เพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้า นำไปเข้าตู้ และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ shipping คือ บริษัท ที่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีหน้าติดต่อกับผู้ส่งออกว่ามีปริมาณสินค้าปริมาณเท่าไร จะเช่าเป็นตู้ หรือจะรวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอื่นในตู้ใดตู้หนึ่ง

"ตัวแทนออกของ" เป็นคำที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าหากเอ่ยถึง "ชิปปิ้ง" ย่อมเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือบุคคลที่ประกอบอาชีพ ในการเป็นผู้ติดต่อกับกรมศุลกากรแทน ผู้ประกอบการนำเข้า หรือส่งออก

ความจริงคำว่า ชิปปิ้ง (SHIPPING) เป็นคำภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่าการส่งของทางเรือ หรือการเดินเรือไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคำเรียกชื่อ ปรากฏให้เห็นเป็นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 นี่เอง ที่เรียกผู้ประกอบอาชีพนี้ว่า "ตัวแทนออกของ" ซึ่งก็นับว่าเป็นคำที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ไม่มีใครทราบว่าอาชีพ "ตัวแทนออกของ" เริ่มมาแต่เมื่อใด ใครเป็นคนแรกที่เริ่มประกอบอาชีพนี้ และใครเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกรายแรกที่จ้างตัวแทนออกของ การศึกษาถึงประวัติความเป็นมาจึงจำเป็นต้องอิงประวัติของงานกรมศุลกากร เพราะอาชีพตัวแทนออกของจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีกรมศุลกากร

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by 928-cargo.com | Administrator
สินค้า 0